System: Przeglądarka postępowań (wersja: 2018.06.19.01)
OW NFZ W SZCZECINIE

Witamy w Publikatorze informacji o postępowaniach
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zdjęcie przedstawia pracowników służby zdrowia.

System umożliwia:

  • przeględanie listy postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  • szybkie dotarcie do informacji o postępowaniach, będęcych w kręgu zainteresowania oferenta (zakres świadczeń, obszar terytorialny), dzięki opcji wyszukiwania oraz filtrowania listy postępowań
  • pobieranie opublikowanych dokumentów/informacji, dotyczęcych wybranego postępowania, w tym:
    - ogłoszenia postępowania
    - zapytania ofertowego, niezbędnego do przygotowania oferty w SWD-KO

Informacja o planowanych przerwach w dostępie systemu

Od 2019-01-17 (czwartek) 22:00 - do 2019-01-18 (piątek) 06:15
Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia cyklicznych prac serwisowych systemu informatycznego ZOW NFZ nastąpi przerwa w dostępie do systemów: SZOI/SNRL/Przeglądarka postępowań.
 
Od 2019-01-18 (piątek) 22:00 - do 2019-01-19 (sobota) 06:15
Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia cyklicznych prac serwisowych systemu informatycznego ZOW NFZ nastąpi przerwa w dostępie do systemów: SZOI/SNRL/Przeglądarka postępowań.